Změňte způsob, jakým se vaše město pohybuje

Vaše město je neustále v pohybu. U požárů, výjezdů zdravotnické záchranné služby a vymáhání práva se počítá každá sekunda. Pasažéři využívající veřejnou dopravu očekávají včasný příjezd. Lidé dojíždějící za prací se jednoduše chtějí vrátit zpátky domů.

Na základě spolupráce s dopravci, havarijními a záchrannými týmy, dopravními inženýry, IT týmy a dalšími klíčovými složkami společnost GTT vytváří bezproblémový a adaptabilní dopravní ekosystém přímo pro vaši komunitu.

Naše řešení vám poskytnou údaje, které potřebujete k automatizaci každodenních úkolů – jakož i k činění informovanějších rozhodnutí, která sníží čas reakce na mimořádné události, zlepší včasnost veřejné dopravy a udrží vaše město v pohybu.

Kontakt


SWARCO Traffic CZ s.r.o 

Pod Visnovkou 1661/37
140 00 Praha 4
Česká Rzepublika
telefon: 420 241 441 326
[email protected]

 

Jan Ruderman
1210 Parkview, Reading RG7 4TY
 Spojené Království
telefon: +44 (0) 7799 908916
[email protected]

V naléhavých situacích se počítá každá sekunda.

Zlepšete řízení dopravy a bezpečnost automobilů, jízdních kol i chodců.

Spolehlivá a konzistentní veřejná doprava umožňuje zvýšení počtu cestujících a snížení výskytu dopravních zácp.

Opticom Priorita pro Zásahová Vozidla (PZV)

Dostaňte se na místo mimořádné události rychle a bezpečně

Havarijní a záchranné týmy jsou tepnou komunit. Zpoždění při příjezdu na místo mimořádné události může ohrozit majetek i životy – a to dokonce i jejich vlastní. Proto si protipožární složky, zdravotnické záchranné služby a policejní agentury vybírají řešení Opticom Emergency Vehicle Preemption (EVP). Spolehlivé a škálovatelné systémy společnosti GTT pomáhají zajistit bezpečnější a rychlejší příjezd na místo mimořádné události se současnou maximalizací využití zdrojů a investic.

Ačkoli jsou kapitálové rozpočty někdy omezené, nicnedělání stojí peníze. Systém Opticom pomáhá zajistit, že se havarijní a záchranné týmy dostanou na místo mimořádné události rychle a bezpečně. Díky prioritizaci dopravní signalizace může dojít ke snížení pravděpodobnosti dopravních nehod i ke zkrácení času reakce na mimořádnou událost. To vše vede k lepším výsledkům a vyšším úsporám.

Přečtěte si více:
Opticom Priorita pro Zásahová Vozidla (PZV)

Zlepšete čas reakce na mimořádnou událost až o 25 %

Snižte míru nehodovosti na křižovatkách o 70 %

Opticom Zabezpečení Tranzitní Priority ( ZTP)

Mějte své řidiče na prvním místě

Služby veřejné dopravy spojují města s širšími komunitami, kterým slouží. Systém Opticom pro veřejnou dopravu zajišťuje, že tato spojení zůstanou bezpečná, konzistentní a spolehlivá.
Systém Opticom pro veřejnou dopravu umožňuje dopravním agenturám prodloužit nebo zkrátit dobu cyklu zelené na semaforech pro přesnější dodržení jízdního řádu. Díky tomu tráví vozidla dopravců – včetně autobusů, lehkých kolejových vlaků a tramvají – na cestách méně času, díky čemuž dochází ke snížení nákladů na palivo i vozový park a k zajištění výnosnějšího provozu.
Společnost GTT klade na první místo města – a blaho všech lidí v komunitě. Proto vyvinula systém Opticom pro veřejnou dopravu, který se vyznačuje neuvěřitelnou spolehlivostí a konzistentností a který zajišťuje kratší dojezd do zaměstnání bez ohrožení bezpečnosti či životního prostředí. Společnost GTT vytvořila inteligentní dopravní systémy pro zlepšení včasnosti veřejné dopravy, které vašemu městu pomohou maximalizovat účinnost stávajících dopravních služeb a zároveň zvýšit spokojenost cestujících a navýšit jejich počet.

Přečtěte si více:

Opticom Zabezpečení Tranzitní Priority ( ZTP)

Snižte zpoždění při přepravě o 40 %

Zvyšte počet cestujících o 10 %

Řešení Canoga Traffic Sensing

Zlepšete řízení dopravy a bezpečnost

V dnešní době je na silnicích více vozidel než kdykoli jindy v historii. Výsledek: chaos, nehody, delší dojíždění a vyšší úrovně znečištění. Dopravní inženýři čelí při své snaze o snížení výskytu dopravních zácp mnoha výzvám. Hledají nové způsoby, jak snížit počet nehod, časy dojezdu, emise i frustraci. Dopravní inženýři musí dělat mnohem více než jen reagovat na dopravní zácpy. Musí jim zabránit – nebo je alespoň v co největší možné míře minimalizovat.
Společnost GTT pomáhá městům i dopravním inženýrům dozvědět se více o vozidlech na silnicích, jakož i tom, jak je lépe řídit. Řešení Canoga Traffic Sensing zachycuje v reálném čase přesné údaje o dopravě, na základě kterých můžete činit informovanější rozhodnutí a udržet hladký provoz na silnicích.
Senzory Canoga na hlavních silnicích, křižovatkách, parkovištích, dálnicích a dokonce i cyklostezkách vám pomohou monitorovat rychlost jízdy, klasifikaci, počet účastníků i obsazenost. Získané údaje vám umožní lépe řídit dopravní zácpy, stavbu silnic, intervaly světelné signalizace, výstražné systémy a další.

Přečtěte si více:
Řešení Canoga Traffic Sensing

Přidejte rychlost, třídu a počet cestujících k detekčním schopnostem – to vše v jediném cyklu

Zlepšete bezpečnost vozidel, jízdních kol i chodců

CONNECT WITH GTT

Industry experts at your service.