Zmień sposób, w jaki przemieszcza się Twoje miasto

Twoje miasto jest w ruchu. Dla straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i organów ścigania liczy się każda sekunda. Pasażerowie korzystający z transportu publicznego oczekują punktualnych przyjazdów. Dojeżdżający do pracy chcą po prostu dostać się do domu.

GTT współpracuje z sektorami transportu ludzi, reagowania kryzysowego i inżynierii ruchu, zespołami IT i innymi kluczowymi liderami w celu stworzenia jednolitego, adaptacyjnego ekosystemu ruchu drogowego specjalnie dla Twojej społeczności.

Nasze rozwiązania dostarczają potrzebnych Ci danych do automatyzacji codziennych zadań – i podejmowania bardziej świadomych decyzji, redukujących czas reagowania kryzysowego, ulepszających punktualność publicznego transportu oraz utrzymania ruchu całego miasta.

Kontakt


Lomini, Ltd. 

26 Vasil Kanchev Str, Ent. G, fl. 4, fice 20
Sofia, Bułgaria
telefon: +359 (2) 988 3537
[email protected]

 

Jan Ruderman
1210 Parkview, Reading RG7 4TY
Zjednoczone Królestwo
telefon: +44 (0) 7799 908916
[email protected]

W przypadku nagłych wypadków liczy się każda sekunda

Ulepsz zarządzanie ruchem drogowym oraz bezpieczeństwo samochodów, rowerów i pieszych

Niezawodny i rzetelny transport publiczny zwiększa liczbę pasażerów i redukuje natężenie ruchu drogowego

Pierwszeństwo dla pojazdów uprzywilejowanych (EVP) Opticom

Szybki i bezpieczny dostęp do miejsc wypadków

Służby ratownicze to często ostatnia deska ratunku. Opóźnienia w przyjeździe na miejsce zdarzenia mogą sprawić, że mienie i życie będą zagrożone — nawet ich własne. Dlatego strażacy, pogotowie ratunkowe i policja wybierają rozwiązania pierwszeństwa dla pojazdów uprzywilejowanych (EVP) Opticom. Godne zaufania, skalowalne systemy od GTT pomagają zapewnić bezpieczniejszy i szybszy dojazd na miejsce, w tym samym czasie maksymalizując zasoby oraz Twoje inwestycje.

Chociaż budżet inwestycyjny jest czasem niewystarczający, zaniechanie działania również kosztuje. Opticom pomaga oddziałom reagowania szybko i bezpiecznie dostać się na miejsce zdarzenia. Dzięki sygnałom pierwszeństwa prawdopodobieństwo wypadków samochodowych może zostać zmniejszone, a reakcje na nie zająć mniej czasu. Prowadzi to do lepszych wyników i oszczędności.

Dowiedz się więcej:
Pierwszeństwo dla Pojazdów Uprzywilejowanych (EVP) Opticom

Ulepszony czas reakcji do 25%

Zmniejszony wskaźnik wypadków samochodowych na skrzyżowaniach o 70%

System priorytetowej obsługi pojazdów uprzywilejowanych Opticom (TSP)

Niech kierowcy będą najważniejsi

Transport publiczny łączy miasta z szerszymi społecznościami, które obsługuje. Opticom dla transportu publicznego zapewnia, że połączenia te są bezpieczne, rzetelne i niezawodne.

Opticom dla transportu publicznego umożliwia agencjom transportowym rozszerzenie lub okrojenie czasów zielonych cykli sygnalizacji świetlnej dla dokładniejszego przestrzegania harmonogramu przejazdu. Z kolei pojazdy transportowe — w tym autobusy, lekkie pociągi szynowe i tramwaje — mniej przebywają na drogach, co redukuje koszty paliwowe i flotowe dla bardziej opłacalnych operacji.

GTT stawia miasta — i dobrobyt członków społeczności — na pierwszym miejscu. Dlatego Opticom został zaprojektowany dla transportu publicznego z wyjątkową niezawodnością i stałością, dla krótszych czasów dojazdu do pracy oraz bez pójścia na kompromis w zakresie bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. GTT stworzył inteligentne systemy transportu w celu ulepszenia terminowych osiągnięć transportowych, co pomaga miastu zmaksymalizować wydajność istniejących usług transportowych, jednocześnie zwiększając satysfakcję kierowców i wzmacniając liczbę przejazdów.

Dowiedz się więcej:

System priorytetowej obsługi pojazdów uprzywilejowanych Opticom (TSP)

Redukcja spóźnień przewozowych o 40%

Zwiększona liczba przejazdów o 10%

Rozwiązania Canoga Traffic Sensing

Ulepsz zarządzanie ruchem drogowym i bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach na drogach jest więcej pojazdów niż kiedykolwiek w historii. Wynik: korek, wypadki, dłuższe czasy dojazdu do pracy i wyższe poziomy zanieczyszczeń. Inżynierowie ruchu stawiają czoła wielu wyzwaniom podczas prób rozładowania zatorów drogowych. Poszukują nowych sposobów na zmniejszenie liczby wypadków, skrócenia czasów dojazdu przez ludzi do pracy, zmniejszenia emisji i frustracji. Inżynierowie ruchu muszą robić więcej niż tylko reagować na zatory w ruchu drogowym, muszą im zapobiegać — lub przynajmniej zmniejszać w miarę możliwości.

GTT pomaga miastom i ich inżynierom dowiedzieć się więcej na temat pojazdów jeżdżących po ich drogach oraz o sposobach zarządzania nimi. Canoga Traffic Sensing przechwytuje dokładne dane w czasie rzeczywistym, aby możliwe było podejmowanie bardziej świadomych decyzji w celu utrzymania płynnego ruchu.

Czujniki Canoga umieszczone na arteriach komunikacyjnych, skrzyżowaniach, parkingach, autostradach, a nawet drogach rowerowych mogą pomóc w monitorowaniu prędkości pojazdów, ich klasyfikacji, liczebności i zajętości. Uzyskane dane umożliwiają lepsze zarządzanie zatorami w ruchu drogowym, budową dróg, przerwami w sygnalizacji świetlnej, systemami ostrzegawczymi i innymi.

Dowiedz się więcej:
Rozwiązania Canoga Traffic Sensing

Dodaj prędkość, klasę i dane liczbowe do możliwości wykrywania – w pojedynczej pętli

Ulepsz bezpieczeństwo pojazdów, rowerów i pieszych

CONNECT WITH GTT

Industry experts at your service.